ABOUT US

UNOMOUS

เป้าหมายของเรา คือ เร่งจัดหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ท่านและหน่วยงานของท่านต้องการ

บริการหลักของเรา

จัดหาผู้สมัครที่ “ ใช่” สำหรับท่าน
เพิ่มการทดสอบทั้งด้าน “จิตวิทยา” และ “บุคลิกภาพ” โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ค้นหา “ศักยภาพ” และ “ความเป็นตัวตนที่แท้จริง”ของผู้สมัคร

ประโยชน์สำหรับบริษัท (นายจ้าง)

ภาระกิจของเรา คือ การสรรหาผู้สมัครในทุกระดับตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืองานชั่วคราว โดยผ่านกระบวนการคัดสรรร ตามหลักวิชาการที่ทันสมัยและเชื่อถือได้

ลงทะเบียน

ทำไมต้อง อูนอร์มัส?

เรามีระบบฐานข้อมูลที่ “เชื่อถือได้”
เรามีจริยธรรมในการ “รักษาความลับ” ของลูกค้า
เรามี “ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน” จากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ และอุตสาหกรรม

ลดความเสี่ยงในกระบวนการสรรหาบุคลากร โดยมอบโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเราได้ช่วยเหลือท่าน

ประโยชน์สำหรับผู้สมัครงาน

บัณฑิตจบใหม่ หรือกำลังศึกษาอยู่

ผู้ที่ทำงานแล้ว แต่กำลังมองหา “ทางเลือกใหม่”

ผู้ที่เกษียณอายุ และกำลังมองหา “งานชั่วคราว” หรือ “งานประจำ”

อูนอร์มัสจะช่วยท่านได้อย่างไร?

เราให้คำปรึกษาและช่วยวางแผน เพื่อโอกาสที่ดีกว่า ในอาชีพการงานของท่าน

เราเข้าถึง “ศักยภาพที่แท้จริงของท่าน” ด้วยเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์และอยู่ในมาตรฐานสากล

ชีวิตการทำงานของคุณจะสมดุล และได้รับสิ่งตอบแทนที่คุ้มค่ากับความสามารถของคุณ

ผลตอบแทนทางการเงินที่ดีขึ้นในระยะยาว

เฉพาะท่านเท่านั้นที่มี “รหัสเฉพาะ” ซึ่งสามารถเข้าไปแก้ไข ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ตลอดเวลา
ท่านสามารถมั่นใจว่าข้อมูลของท่านจะ “ไม่ถูกนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์” และจะถูกเก็บ “เป็นความลับ”

ลงทะเบียน