ผู้จัดการสมาพันธ์

ประเภทงาน : Human Resourcess
สาขาของงาน :
เงินเดือน : 30,000 - 35,000
จำนวนที่รับ : 1

รายละเอียด
  • บริหารจัดการ คอร์สอบรมต่างๆ (หลักสูตรผู้ประกอบการเอสเอ็มอี, หรือคอร์สอื่นๆ)
  • ประสานงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • งานด้านเอกสาร จัดทำและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของสมาพันธ์
วุฒิการศึกษา
  • เพศหญิง อายุ 35 – 40 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบต่องาน และซือสัตย์สุจริต
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้
  • สามารถยือหยุ่นเวลาทำงานได้
  • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานได้ดี
ที่อยู่ Bangkok Area
  • อาคาร SME Bank ใกล้ (BTS อารีย์) Payathai Bangkok