Project /Site Manager (ผู้จัดการโครงการ)

ประเภทงาน : Project Management
สาขาของงาน :
เงินเดือน : 30,000 - 40,000
จำนวนที่รับ : 2

รายละเอียด
ประเภทธุรกิจ งานออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design & Contractor)

- วางแผนงานหลักและจัดการงานโครงการ รวมถึงบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
- ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และส่งมอบงานที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานให้แก่ลูกค้าได้ทันตามกำหนดเวลา
- ประชุมติดตามความคืบหน้า พร้อมรายงานสถานะและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ รวมถึงแนวทางการแก้ไข แก่ผู้บริหาร และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบงวดงานหลักของผู้รับเหมา บริหารทีมงาน รวมถึงวัตถุดิบที่จะใช้หน้างานให้ตรงตามสเปก
- ดูแลจัดการ และประสานงานโครงการให้เป็นไปตามแผน ภายใต้งบระมาณที่ตั้งไว้
- บริหารและแก้ไขปัญาในการจัดหาทีมงานผู้รับเหมาของแต่ละโครงการ

สวัสดิการ
- ประกันสังคม

สวัสดิการเพิ่มเติม :
-กองทุนเงินทดแทน
-ประกันกลุ่มพนักงาน
-เบี้ยขยัน
-โบนัสประจำปี
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-สวัสดิการเงินกู้ยืม
-การฝึกอบรม
-เงินรางวัลพนักงานดีเด่น
-วันหยุดพักผ่อนประจำปี

***ผู้สนใจ โปรดส่งประวัติการทำงาน ที่มีการอัพเดตแล้วพร้อมแนบรูปถ่ายปัจจุบันของท่าน Apply มาทาง Unomous แล้วบริษัทจะติดต่อกลับไปค่ะ
วุฒิการศึกษา
  • เพศ ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องอย่างน้ย 5ปี
  • มีความรู้ในการถอดแบบ
  • มีทักษะในการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น Ms.Office, Ms-Project, Auto Cad
  • มีทักษะในการบริหารจัดการที่ดี
  • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ แก้ไขปัญหาด้วยทักษะ และทำงานเชิงรุกได้
  • มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ
ที่อยู่ Bangkok Area
  • แถวรามอินทรา กม.4 Bang khen Bangkok