ผู้จัดการฝ่ายการบัญชีและการเงิน

Job by Categories : Finance
Sub-Functions :
Salary : 45,000 - 60,000
Person : 1

Description
- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินและปิดงบการเงิน
- ควบคุมดูแลด้านบัญชีและการเงิน และควบคุมระบบงบประมาณ
- ควบคุมและพัฒนาระบบปฎิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
- วิเคราะห์งบการเงินและรายงานทางการเงินเสนอให้ผู้บริหาร
- ดูแลและควบคุมงาน/ ระบบภาษีอากรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฏากร
- สามารถวาง/ แก้ไขระบบปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและการควบคุมภายในที่ดี
- ตรวจสอบต้นทุนขาย และการคำนวณค่าเสื่อม

** กรุณาอัพเดตเรซูเม่พร้อมแนบรูปถ่ายปัจจุบันของท่าน Apply ผ่าน Unomous  แล้วทางบริษัทจะติดต่อกลับไปค่ะ 
Qualification
  • เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ 8 - 10 ปี
  • มีทักษะการวิเคราะห์งาน
  • มีความเป็นผู้นำ และสามารถดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
  • มีมนุษญ์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ทุกแผนก
  • มีความรับผิดชอบ, กล้าแสดงความคิดเห็น 
  • สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี
  • สามารถทำงาน จันทร์ ถึง เสาร์ ได้
Address Bangkok Area
  • แถวแยกมิสทีน Saphansung Bangkok